Samenwerken is essentieel

Samenwerken is essentieel

Iedereen in Westland is het erover eens: onze regio is uniek in de wereld. Er zit zoveel potentie en kracht. Tegelijkertijd weten we dat er de komende jaren een grotere behoefte ontstaat aan gekwalificeerd personeel op alle niveaus. Personeel dat zich op dit moment voor een groot deel bevindt op de scholen van ISW. Willen we Westland klaarmaken voor de toekomst, dan ligt de grootste kans dus in het verbinden van onderwijs met het bedrijfsleven.

Door samen te werken nemen we samen de verantwoordelijkheid om jongeren, de doelgroep van de toekomst, te laten zien hoeveel arbeidsmogelijkheden en potentie onze regio heeft. Neem bijvoorbeeld het profielwerkstuk: daarmee kom je als bedrijf in direct contact met gemotiveerde jongeren. De investering is minimaal, maar de uitkomsten kunnen bijzonder waardevol zijn.

  Samen onderwijs maken