Samenwerken is essentieel

Samenwerken is essentieel

Iedereen in Westland is het erover eens: onze regio is uniek in de wereld. Er zit zoveel potentie en kracht. Tegelijkertijd weten we dat er de komende jaren een grotere behoefte ontstaat aan gekwalificeerd personeel op alle niveaus. Personeel dat zich op dit moment voor een groot deel bevindt op de scholen van ISW. Willen we Westland klaarmaken voor de toekomst, dan ligt de grootste kans dus in het verbinden van onderwijs met het bedrijfsleven.

Door samen te werken nemen we samen de verantwoordelijkheid om jongeren, de doelgroep van de toekomst, te laten zien hoeveel arbeidsmogelijkheden en potentie onze regio heeft. Neem bijvoorbeeld het profielwerkstuk: daarmee kom je als bedrijf in direct contact met gemotiveerde jongeren. De investering is minimaal, maar de uitkomsten kunnen bijzonder waardevol zijn.

  Samen onderwijs maken ›Vrienden van ISW ›


Hoe kunnen we samen onderwijs maken?

Hoe kunnen we samen onderwijs maken?

ISW onderneemt bouwt aan een stevig onderwijsprogramma. Op dit moment zit ISW onderneemt verankerd in alle leerjaren. Westlandse bedrijven koppelen we aan het onderwijs met bijvoorbeeld de beroepenweek, gastcolleges maar ook de Food Future Economics Day. Minimaal één keer per jaar krijgt een leerling dus een programma vanuit ISW onderneemt aangeboden. Een programma dat in samenwerking met het bedrijfsleven is ontwikkeld. Dat doen we door samen na te denken over wat kan, wat waarde toevoegt en wat bijdraagt aan de ambitie. Op basis van commitment en kennisuitwisseling maken we samen onderwijs.

  Onderwijsprogramma's ›Talentontwikkelngsprogramma ›

Vrienden van ISW onderneemt

ISW onderneemt heeft een glasheldere ambitie: álle 4000 Westlandse leerlingen jaarlijks in contact brengen met het Westlandse bedrijfsleven. Met u dus.  ISW is op zoek naar samenwerkingspartners in de vorm van commitment, kennisuitwisseling en steun. 

  • Commitment: gezamenlijk de verantwoordelijkheid op ons nemen om jongeren, de doelgroep van de toekomst, te laten zien hoeveel arbeidsmogelijkheden en potentie onze regio heeft.
  • Kennisuitwisseling: met elkaar onderzoeken hoe we onderwijs en bedrijfsleven kunnen integreren.
  • Steun in de vorm van Vrienden van.

Alleen met samenwerkingspartners in het bedrijfsleven kunnen we de ambitie waarmaken; dat lukt ons simpelweg niet alleen. Meld je daarom aan als Vriend van ISW onderneemt en maak samen met ons Westland klaar voor de toekomst.  Als Vriend van ISW onderneemt kom je in direct contact met deze volgende generatie en lever je een onmisbare steun in de (school)carrière. 

Ja, ik meld mij aan als Vriend en plan graag een afspraak in om de samenwerking te bespreken. Vul hieronder het formulier in.