Samenwerken is essentieel

Samenwerken is essentieel

Iedereen in Westland is het erover eens: onze regio is uniek in de wereld. Er zit zoveel potentie en kracht. Tegelijkertijd weten we dat er de komende jaren een grotere behoefte ontstaat aan gekwalificeerd personeel op alle niveaus. Personeel dat zich op dit moment voor een groot deel bevindt op de scholen van ISW. Willen we Westland klaarmaken voor de toekomst, dan ligt de grootste kans dus in het verbinden van onderwijs met het bedrijfsleven.

Door samen te werken nemen we samen de verantwoordelijkheid om jongeren, de doelgroep van de toekomst, te laten zien hoeveel arbeidsmogelijkheden en potentie onze regio heeft. Neem bijvoorbeeld het profielwerkstuk: daarmee kom je als bedrijf in direct contact met gemotiveerde jongeren. De investering is minimaal, maar de uitkomsten kunnen bijzonder waardevol zijn.

  Samen onderwijs maken

 

Hoe kunnen we samen onderwijs maken?

Hoe kunnen we samen onderwijs maken?

ISW onderneemt bouwt aan een stevig onderwijsprogramma. Op dit moment zit ISW onderneemt verankerd in alle leerjaren. Westlandse bedrijven koppelen we aan het onderwijs met bijvoorbeeld de beroepenweek, gastcolleges maar ook de Food Future Economics Day. Minimaal één keer per jaar krijgt een leerling dus een programma vanuit ISW onderneemt aangeboden. Een programma dat in samenwerking met het bedrijfsleven is ontwikkeld. Dat doen we door samen na te denken over wat kan, wat waarde toevoegt en wat bijdraagt aan de ambitie. Op basis van commitment en kennisuitwisseling maken we samen onderwijs.

  Onderwijsprogramma's ›Talentontwikkelngsprogramma ›