Onderwijsprogramma's

De connectie tussen ISW en het Westlandse bedrijfsleven is structureel zichtbaar in het onderwijsprogramma. De ambitie is dat elke leerling jaarlijks ISW onderneemt in het onderwijsprogramma krijgt aangeboden.

 Een greep uit ISW onderneemt in het onderwijsprogramma:

Food Future Economics Day

Food Future Economics Day

De Westlandse tuinbouwsector biedt volop carrièrekansen voor duizenden scholieren. Om jongeren te interesseren voor deze sector en de bijdragen die zij aan de Duurzame ontwikkelingsdoelen kunnen leveren, organiseren we de Food Future Economics Day. Leerlingen leren hoe zij wereldverbeteraar kunnen worden in hun toekomstige loopbaan door een inspirerend programma in World Horti Center en bij het bedrijfsleven.

Profielwerkstuk

Profielwerkstuk

Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel in het examenjaar. Het is een praktische opdracht die vaak wordt gezien als ‘meesterproef’. Leerlingen maken het profielwerkstuk ter afsluiting van de schoolcarrière en het wordt gekoppeld aan een examenvak (zoals economie, geschiedenis, informatica, Nederlands, etc.). ISW onderneemt maakt het voor leerlingen mogelijk om hun profielwerkstuk te maken in samenwerking met een Westlands bedrijf/organisatie. Om ze daarvoor enthousiast te maken, organiseren we inspiratiemiddagen.

Gastcolleges & casussen

Gastcolleges & casussen

Op vakgebiedniveau worden regelmatig gastcolleges gegeven door mensen uit het beroepenveld.  Professionals uit het veld vertellen over hun vakgebied aan leerlingen in alle leerlagen. 

Beroepenweek

Beroepenweek

Tijdens de beroepenweek bezoeken leerlingen verschillende bedrijven in Westland. Uitganspunt is leerlingen inzicht te geven in de mogelijke arbeidskansen en functies die hun gekozen sector biedt.

Businessclass

Businessclass

Komend schooljaar (2019-2020) gaat Sweelincklaan Business Klas (SBK) van start. Daarin leren onze leerlingen op een ondernemende manier in het leven te staan. Aan het eind van de vierjarige opleiding heeft de leerling niet alleen het officiële mavo-diploma, maar ook een Business Klas certificaat. Dit extra diploma geeft uitstekende kansen in het vervolgonderwijs en later ook in het bedrijfsleven.