Onderwijsprogramma's voor alle niveaus

De connectie tussen ISW en het Westlandse bedrijfsleven is structureel zichtbaar in het onderwijsprogramma. Voor alle leerlingen organiseren we regelmatig activiteiten en onderwijsprojecten in samenwerking met het bedrijfsleven. Dit doen wij voor alle ISW-locaties en voor alle niveaus, dus van VMBO tot en met VWO. Op deze manier zorgt ISW ervoor dat haar leerlingen een compleet beeld vormen van het talent, de passie en de arbeidspotentie in Westland. Benieuwd naar de projecten die nog op de planning staan, kijk dan op op de pagina nieuws & agenda. 

 Een greep uit ISW onderneemt in het onderwijsprogramma:

Food Future Economics Day

Food Future Economics Day

De Westlandse tuinbouwsector biedt volop carrièrekansen voor duizenden scholieren. Om jongeren te interesseren voor deze sector en de bijdragen die zij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen kunnen leveren, organiseren we de Food Future Economics Day. Leerlingen leren hoe zij wereldverbeteraar kunnen worden in hun toekomstige loopbaan door een inspirerend programma in World Horti Center en bij het bedrijfsleven.

Excursiemiddag profielkeuze

Leerlingen staan - afhankelijk van het opleidingsniveau - in het 2e of 3e leerjaar voor een belangrijke keuze: de profielkeuze. Een vervolgopleiding of specifieke functie vraagt soms om een bepaald vak of profiel. Om de beste profielkeuze te maken, zal de leerling moeten kijken naar welke onderwerpen en vakken het meest interesseren en in welke vakken de leerling goed is. Het profiel dat de leerling zal kiezen, heeft later invloed op de vervolgstudie en de richting die de leerling op de arbeidsmarkt gaat.

Een profielkeuze is een belangrijke beslissing die een specifieke richting geeft. Om deze keuze iets te versimpelen door een goed en breed beeld te geven van de arbeidsmarkt organiseren we regelmatig voor de diverse locaties excursiemiddagen of zelfs projectweken. Tijdens deze middagen gaan de leerlingen - afgestemd op het profiel waar zij een voorkeur voor hebben - bij het bedrijfsleven op bezoek. 

Excursiemiddag profielkeuze
Profielwerkstuk

Profielwerkstuk

Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel in het examenjaar. Het is een praktische opdracht die vaak wordt gezien als ‘meesterproef’. Leerlingen maken het profielwerkstuk ter afsluiting van de schoolcarrière en het wordt gekoppeld aan een examenvak (zoals economie, geschiedenis, informatica, Nederlands, etc.). ISW onderneemt maakt het voor leerlingen mogelijk om hun profielwerkstuk te maken in samenwerking met een Westlands bedrijf/organisatie. Om ze daarvoor enthousiast te maken, organiseren we inspiratiemiddagen.

Gastcolleges & casussen

Op vakgebiedniveau worden regelmatig gastcolleges gegeven door mensen uit het beroepenveld.  Professionals uit het veld vertellen over hun vakgebied aan leerlingen in alle leerlagen. 

Gastcolleges & casussen
Beroepenweken

Beroepenweken

Tijdens de beroepenweek bezoeken leerlingen verschillende bedrijven in Westland. Uitganspunt is leerlingen inzicht te geven in de mogelijke arbeidskansen en functies die hun gekozen sector biedt.

Businessclass

Komend schooljaar (2019-2020) gaat Sweelincklaan Business Klas (SBK) van start. Daarin leren onze leerlingen op een ondernemende manier in het leven te staan. Aan het eind van de vierjarige opleiding heeft de leerling niet alleen het officiële mavo-diploma, maar ook een Business Klas certificaat. Dit extra diploma geeft uitstekende kansen in het vervolgonderwijs en later ook in het bedrijfsleven.

Businessclass
Lesprogramma's & projectweken

Lesprogramma's & projectweken

Binnen bestaande lesprogramma's en geplande projectweken waarin specifieke thema's (bijv. ondernemerschap, IT, etc) centraal staan, maken we ook veelal de koppeling met en in samenwerking met het bedrijfsleven. Op ISW Gasthuislaan ontwikkelen we momenteel een speciale lessenserie 'ondernemerschap' bij het Westlandse bedrijfsleven. En op ISW Hoogeland zijn alle 4e jaars bezig met een casus big data (vak wiskunde) die door het bedrijfsleven is opgesteld. in het curriculum proberen we zoveel mgoelijk de koppeling te maken met het bedrijfsleven.