Kick-off profielwerkstuk

Datum: 10 november 2020

Na de succesvolle pilotvan afgelopen jaar, gaan we het sectorwerkstuk voor schooljaar ’20–’21 ook weeraan het bedrijfsleven koppelen. Alle leerlingen gaan ook dit schooljaar weer aan de slag met een ‘reallife’ vraagstuk vanuit het bedrijfsleven. Het doel van het profielwerkstuk in samenwerking met het bedrijfsleven is de vroegtijdige kennismaking met de arbeidsmogelijkheden bij het regionale bedrijfsleven.

Het 3e-leerjaar staan de leerlingen voor een belangrijke keuze: de profielkeuze. Door deze samenwerking krijgen zij meer inzicht inde verschillende sectoren en bijbehorende profielkeuze. Daarnaast krijgen zij ook de basis van arbeidsvaardighedenmee, doordat zij moeten communiceren met het bedrijfsleven.

De kick-off wordt vervangen voor een ‘kennismakingweek bedrijven’. In deze week willen we de leerlingen een goed beeld geven van de mogelijke bedrijven om mee samen te werken. De leerlingen volgen daarom deze hele week gastcolleges van bedrijven. Deze gastcolleges zorgen ervoor dat zij een goed beeld krijgen van een profielkeuze en de arbeidsmogelijkheden bij een bedrijf.

Deze gastcolleges zijn gepland in de week van 9 t/m 13 november 2020.

‹ Terug naar overzicht