Het laatste nieuws

06-10 Jonge Westlanders onderzoeken & ondernemen samen in pop-up store

In de maanden november en december ‘ontmoeten’ Westlandse kinderen, jongeren, maar ook volwassenen elkaar in de tijdelijke pop-up store in ‘s-Gravenzande, het voormalige Vingerlingpand.

Lees meer …

06-10 Westland Hotspot Techniek

Eind schooljaar 19-20 brachten we het nieuws naar buiten over de bouw van de 1e Techniek Hotspot in Westland. Ondertussen hebben we grote stappen gezet en is de ontwikkeling in sneltreinvaart gekomen; in november gaan we starten met de eerste projecten in de techniek hotspot.

Lees meer …

07-09 Kick-off profielwerkstuk Rijk Zwaan

Leerlingen van ISW Gasthuislaan kregen vandaag een kick-off. Zij hebben ervoor gekozen het profielwerkstuk te schrijven in samenwerking met Rijk Zwaan.

Lees meer …

21-07 BIG NEWS!

ISW Westland Vakcollege bouwt een 1e Techniek hotspot in Westland!

Lees meer …
› Bekijk meer nieuws
› Bekijk meer nieuws

Het laatste nieuws

06-10 Jonge Westlanders onderzoeken & ondernemen samen in pop-up store

In de maanden november en december ‘ontmoeten’ Westlandse kinderen, jongeren, maar ook volwassenen elkaar in de tijdelijke pop-up store in ‘s-Gravenzande, het voormalige Vingerlingpand.

Lees meer …

06-10 Westland Hotspot Techniek

Eind schooljaar 19-20 brachten we het nieuws naar buiten over de bouw van de 1e Techniek Hotspot in Westland. Ondertussen hebben we grote stappen gezet en is de ontwikkeling in sneltreinvaart gekomen; in november gaan we starten met de eerste projecten in de techniek hotspot.

Lees meer …

07-09 Kick-off profielwerkstuk Rijk Zwaan

Leerlingen van ISW Gasthuislaan kregen vandaag een kick-off. Zij hebben ervoor gekozen het profielwerkstuk te schrijven in samenwerking met Rijk Zwaan.

Lees meer …

21-07 BIG NEWS!

ISW Westland Vakcollege bouwt een 1e Techniek hotspot in Westland!

Lees meer …

Op de planning

Technieklessen

05 november
Westland Hotspot Techniek
Lees meer …

Excursiemiddag

10 november
ISW Gasthuislaan
Lees meer …

Kick-off profielwerkstuk

10 november
ISW Hoogeland
Lees meer …

Pop-up store

18 november
ISW onderneemt
Lees meer …

Bezoek techniekhotspots

26 november
Westland Hotspot Techniek
Lees meer …

4M Financiën

09 december
ISW Gasthuislaan
Lees meer …
› Bekijk volledige agenda
Scroll naar beneden

ISW onderneemt: verbinders

Westland is uniek in de wereld. In deze regio zit enorme potentie en kracht. De komende jaren ontstaat er een grotere behoefte aan gekwalificeerd personeel op alle niveaus. Personeel dat voor een groot deel te vinden is op de ISW-scholen. Wij vinden het onze maatschappelijke opdracht om - als grootste opleidingsinstelling in de regio - kansen inzichtelijk te maken voor alle leerlingen in Westland en ze zo te laten zien welke potentie de regio hen biedt.

Met elkaar zorgen we ervoor dat de doelgroep van de toekomst een gefundeerde keuze kan maken.
 

Voor bedrijven ›  Voor leerlingen & docenten ›Voor oud-leerlingen ›

Samen maken we onderwijs | Zo doen we dat

Elke leerling krijgt de koppeling met het bedrijfsleven aangeboden. Dit komt tot uiting in de volgende pijlers:

Zichbaarheid in het curriculum Regiokennis vergroten  Talentontwikkeling  Alumnivereniging

1 / 3

Makker van ISW onderneemt

Alfa Accountants en Adviseurs
2 / 3

Vriend van ISW onderneemt

Beekenkamp Group
3 / 3

Vriend van ISW onderneemt

Best Fresh Group