Sterk Techniek Onderwijs

Op 1 januari 2020 is het vier jaar durende project Sterk Techniekonderwijs van start gegaan. Dit project heeft als doel om het techniekonderwijs aantrekkelijker en innovatiever te maken. Het gaat hierbij niet alleen om apparaten en machines, maar ook om de manier van werken en de voorbereiding op de beroepspraktijk. Vanuit het regionale samenwerkingsverband 'Sterk Techniek Onderwijs Haaglanden' (STOHA) bouwt ISW onderneemt in samenwerking met regionale partners aan toekomstbestendig en innovatief Technologie- en Techniekonderwijs in Westland met de focus op de leerling van vandaag voor de arbeidsmarkt van morgen. In dit kader geeft ISW onderneemt twee programmalijnen vorm;  

  • Ontwikkeling en realisatie Westland hotspot techniek;
  • Activiteitenprogramma vakdocenten techniek in samenwerking met het bedrijfsleven
Sterk Techniek Onderwijs
Technotheek Westland

Technotheek Westland

Op 9 maart 2022 is Technotheek Westland geopend. 

Technotheek Westland is een inspirerende ervaar-, experimenteer- en leeromgeving voor Westlandse jongeren tussen de 10 en 19 jaar.  Het is een ‘opleidingscampus’ waar leerlingen, studenten, docenten en bedrijven bij elkaar komen en samen gaan werken aan innovatieve projecten. Met de Technotheek wil ISW de jongeren van nu breed interesseren voor de wereld van Techniek & technologie. Digitale geletterdheid en de zeven bètawerelden van techniek staan centraal. Meer informatie over Technotheek Westland is hier te vinden.

 

Activiteitenprogramma vakdocenten techniek

Om ook de vakdocenten verder op te leiden op toekomstbestendig techniekonderwijs ontwikkelt ISW onderneemt een activiteitenprogramma in samenwerking met het Westlandse bedrijfsleven. Dit programma heeft als doel de vakdocenten te voeden met actuele (vak)informatie, -kennis & -kunde én met inspiratie. Dit is primair gericht op techniekdocenten, maar ook vakdocenten van andere secties en van andere ISW-locaties worden gestimuleerd deel te nemen. Door het aanbieden van dit programma trachten we de docenten zo goed mogelijk te inspireren, maar ook de vakkennis uit te breiden met als uiteindelijke doel deze kennis en kunde mee te nemen in het onderwijsprogramma voor de leerlingen. 

 

Activiteitenprogramma vakdocenten techniek