Sterk Techniek Onderwijs

Sterk Techniek Onderwijs

Op 1 januari 2020 is het vier jaar durende project Sterk Techniekonderwijs van start gegaan. Dit project heeft als doel om het techniekonderwijs aantrekkelijker en innovatiever te maken. Het gaat hierbij niet alleen om apparaten en machines, maar ook om de manier van werken en de voorbereiding op de beroepspraktijk. Vanuit het regionale samenwerkingsverband 'Sterk Techniek Onderwijs Haaglanden' (STOHA) bouwt ISW onderneemt in samenwerking met regionale partners aan toekomstbestendig en innovatief Technologie- en Techniekonderwijs in Westland met de focus op de leerling van vandaag voor de arbeidsmarkt van morgen. In dit kader geeft ISW onderneemt twee programmalijnen vorm;  

  • Ontwikkeling en realisatie Westland hotspot techniek;
  • Activiteitenprogramma vakdocenten techniek in samenwerking met het bedrijfsleven.

Westland Hotspot Techniek

Westland Hotspot Techniek is een inspirerende ervaar-, experimenteer- en leeromgeving waar jongeren tussen de 10 en 19 jaar spelenderwijs kennismaken met techniek en technologie in de regio. Maar ook een ‘opleidingscampus’ waar leerlingen, studenten, docenten en (medewerkers van) bedrijven bij elkaar komen en kunnen samenwerken aan innovatieve en authentieke projecten. In deze hotspot leren leerlingen, door toe te passen. Het is de plek waar jongeren worden geënthousiasmeerd voor de techniek en technologie, maar ook waar vakmensen worden opgeleid voor een arbeidsbestendige toekomst. Zodat een leven lang leren, ook voor docenten en werknemers, direct gekoppeld is aan de praktijk. In Westland bouwt ISW samen met Westland Natuur en Techniek Web een regionale hotspot, de Westland Hotspot Techniek. In deze hotspot ligt de focus op het thema Duurzaamheid. Dit thema is tenslotte enorm in ontwikkeling in regio Westland. Binnen dit thema worden 7 programmalijnen ontwikkeld die aansluiten op de 7 bèta-werelden van techniek. Start schooljaar ‘21-‘22 worden de eerste leerlingen verwacht in de hotspot. 

Activiteitenprogramma vakdocenten techniek

Om ook de vakdocenten verder op te leiden op toekomstbestendig techniekonderwijs ontwikkelt ISW onderneemt een activiteitenprogramma in samenwerking met het Westlandse bedrijfsleven. Dit programma heeft als doel de vakdocenten te voeden met actuele (vak)informatie, -kennis & -kunde én met inspiratie. Dit is primair gericht op techniekdocenten, maar ook vakdocenten van andere secties en van andere ISW-locaties worden gestimuleerd deel te nemen. Door het aanbieden van dit programma trachten we de docenten zo goed mogelijk te inspireren, maar ook de vakkennis uit te breiden met als uiteindelijke doel deze kennis en kunde mee te nemen in het onderwijsprogramma voor de leerlingen.